Pozvánka na 198. zasedání AS FP TUL

V pátek 18. prosince 2015 se od 10.40 v zasedací místnosti v budově IC (v suterénu) uskuteční 198. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je nejprve schválení VZ o hospodaření. Od 11.00 následuje slavnostní jmenování nového děkana prof. Picka.

Pozvánka

Pozvánka na 196. zasedání AS FP TUL

V pátek 6. listopadu 2015 se od 10.30 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 196. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je volba místopředsedy KS, projednání akreditací, schválení podmínek pro přijetí ke studiu, návrhu na jmenování členů disciplinární komise.

Pozvánka

Výsledky voleb do komory studentů AS FP TUL

KANDIDÁTI ZVOLENI DO AS FP TUL (komora studentů) – počet hlasů:

  1. Bc. Ondřej Vraštil – 77
  2. Bc. Ondřej Splítek – 43, Štěpán Šindelář – 43
  3. Martin Vaněk – 42

NÁHRADNÍK DO AS FP TUL (komora studentů) – počet hlasů:

  1. Jana Broučilová – 31
  2. Bc. Markéta Pacltová – 30
  3. Bc. Barbora Urbancová – 24
  4. Renata Černá – 16
  5. Bc. Helena Lánská - 13

Z celkového počtu 2327 studentů se voleb zúčastnilo 158

  • Platné hlasy: 157
  • Neplatné hlasy: 1

Volební komise:

Komora akademických pracovníků:
Mgr. Klára Popková, Ph.D. (předseda volební komise)
Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (zapisovatel volební komise)

Komora studentů:
Marek Hofman, Bc. Lenka Vaňková

Náhradníci:
Mgr. Jan Berki (komora akademických pracovníků),
Aleš Splítek (komora studentů)

Proti regulérnosti konání voleb nebyla podána žádná připomínka.

Pozvánka na 193. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se od 16.00 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 193. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je projednání výročních zpráv, rozpočtu a podněty studentské komory k hodnocení kvality a k tématům BP/DP.

Pozvánka