Harmonogram SVUČ

Napsal Jiří Šmída.

Studentská vědecko-umělecká činnost FP TUL

Harmonogram 2017

3. 3. 2017: Konec přijímání přihlášek pro rok 2017, DFP.
17. 3. 2017: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2017: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2017: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2018: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
12. 2. 2018: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
14. 2. 2018: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.

Harmonogram 2016

14. 1. 2016: Vyhlášení SVUČ FP TUL pro rok 2016.
3. 3. 2016: Konec přijímání přihlášek pro rok 2016, DFP.
16. 3. 2016: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2016: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2016: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2017: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
13. 2. 2017: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
16. 2. 2017: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.