Kalendář událostí

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ leden/únor 2018) do termínu 19. 12. 2017

Stáhnout jako iCal soubor
x
BP/DP se odevzdávají v budově G, studijní oddělení (prostřední kancelář) - Petra Kazdová a poté kopie na katedru (počet kopií a vazbu si určuje katedra na svých stránkách, v souladu s opatřením děkana 2/2016 se stanovuje počet kopií nejvýše 2;) do termínu 19. 12. 2017.

Úřední hodiny pro odevzdání BP/DP: po - pá 9.00 - 14.00 hodin (přestávka na oběd 11.15-11.45).
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí na studijní oddělení emailem nebo osobně (Petra Kazdová) a úvodní stránky jim budou vygenerovány.

S originál BP/DP odevzdáte:
1. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
2. formulář - vložené údaje do STAGu Student vkládá BP/DP do systému IS STAG v elektronické verzi, která musí být shodná s tištěnou verzí. Součástí elektronické verze musí být oskenované zadání.
3.potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího)

CD se do originálu BP/DP nevkládá.

POZOR - vygenerované listy z IS STAGu musí být z roku 2017!
Kontrola indexu na studijním oddělení do 19. 1. 2018.

Pokyny pro zpracování BP/DP naleznete na stránkách https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny

Zpět