Setkání s dr. Adélou Gjuričovou

Dne .

Se svými zkušenostmi z pobytu v Iránu v letech 2006-2009 se s Vámi podělí dr. Adéla Gjuričová z Ústvu pro soudobé dějiny AV ČR.
Pamětnické setkání pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Žité dějiny" pořádané Katedrou historie FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa se uskuteční dne 11. 12. 2012 od 16.30 hodin v přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Pozvánka