Pozvání na výstavu výtvarných prací a koncert

Dne .

Srdečně Vás zveme na výstavu studentů Katedry primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin do Respiria budovy K (4. patro). Studenti  připraví výstavu svých výtvarných prací, realizovaných v průběhu zimního semestru ak. r. 2012/2013 pod vedením dr. Hany Valešové, MgrA. Lucrezie Puchmajerové - Škaloudové a Akad. mal. Markéty Pošarové. Hudební oddělení bude prezentovat výsledky semestrálních tvůrčích činností v oborech sólového a sborového zpěvu, mluveného slova a uměleckého přednesu a hry na hudební nástroje.
Tato prezentace vznikla pod vedením pedagogů: p. dr. Jany Bednářové, dr. Jany Konvalinkové, dr. Jany Johnové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, dr. Zbyňka Prokeše a Mgr. Viléma Valkouna.

Pozvánka