Přehled státních závěrečných zkoušek pro leden 2013

Dne .

Vpříloze je uveden seznam státních závěrečných zkoušek v lednu 2013 včetně jejich termínů, čase, umístění a jmenovacích dekretů zkušební komise pro dané obory.

SZZ - Leden - 2013