Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi

20. výroční konference České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi se uskuteční ve dnech 21. a 22. března 2013 v Liberci pod záštitou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci budova K, tř. 1. máje 870/14, 460 07, Liberec 3).
Jejím cílem je analyzovat koncepce vzdělávání v kontextu kurikulárních změn v ČR. Zároveň otevře prostor k diskusi o vzdělávacích koncepcích v širších společensko-politických souvislostech. V neposlední řadě konference nabídne prostor pro prezentaci idejí a myšlenek, které by mohly být spjaty s budoucím vývojem koncepce vzdělávání u nás.

Program konference a informace pro účastníky neleznete http://cpds2013.fp.tul.cz