Historie AS FP

Zde naleznete složení AS FP po funkčních obdobích dle komory akademických pracovníků.

10. období (6. 6. 2016 až

předseda
Mgr. Jan Berki, Ph.D.
místopředseda – KS
Bc. Ondřej Vraštil (do 1. 9. 2017), Ondřej Tavoda (od 10. 11. 2017 do 18. 6. 2018)
místopředseda – KP
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. (tajemník do 14. 5. 2018)
členové – KS
Bc. Ondřej Splítek (do 1. 9. 2017), Renáta Sluková (od 4. 9. 2017 do 5. 11. 2017)
Štěpán Šindelář (do 5. 11. 2017), Bc. Helena Lánská (od 10. 11. 2017)
Bc. Barbora Urbancová (od 4. 9. 2017 do 5. 11. 2017), Lucie Podhorecká (od 10. 11. 2017)
Martin Vaněk (do 5. 11. 2017), Tereza Turková (od 10. 11. 2017)
členové – KP
PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

9. období (23. 5. 2013 až 3. 6. 2016)

předseda
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
místopředseda – KS
Bc. Jan Brzobohatý (do 23. 5. 2015), Bc. Ondřej Vraštil (od 6. 11. 2015)
místopředseda – KP
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
Mgr. Jan Berki
členové – KS
Adéla Holcová (do 23. 5. 2015), Bc. Ondřej Splítek (od 6. 11. 2015)
Simona Plamínková (do 22. 5. 2015), Štěpán Šindelář (od 6. 11. 2015)
Aleš Splítek (do 23. 5. 2015), Martin Vaněk (od 6. 11. 2015)
členové – KP
Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
RNDr. Petr Salač, CSc.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. (do 13. 1. 2016), PhDr. Jana Johnová, Ph.D. (od 15. 1. 2016)

8. období (2. 6. 2010 až 23. 5. 2013)

předseda
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.
místopředseda – KS
Ondřej Sýkora (do 7. 12. 2010), Bc. Lukáš Rubín (od 4. 10. 2011 do 5. 6. 2012)
místopředseda – KZ
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.
členové – KS
Pavel Bakeš (do 17. 5. 2011), Tereza Hotová (od 4. 10. 2011)
Jakub Kahánek (do 17. 5. 2011), Jaroslav Nauč (od 4. 10. 2011 do 15. 5. 2012), Helena Wágnerová (od 5. 6. 2012)
Petr Lamač (do 17. 5. 2011), Jana Švehlová (od 4. 10. 2011, místopředsedkyní od 13. 11. 2012)
členové – KZ
Mgr. at MgA. Zuzana Bubeníčková
PaedDr. Jitka Jursová, PhD. (do 8. 11. 2011), Ing. Zuzana Palounková, Ph.D. (od 13. 3. 2012)
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc.

7. období (28. 6. 2007 až 1. 6. 2010)

předseda
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.
místopředseda – KS
Veronika Ondrušová (do 2. 6. 2009), Ondřej Sýkora (od 21. 9. 2009)
místopředseda – KZ
Mgr. Kateřina Váňová
tajemník
PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.
členové – KS
Klára Antlová (do 2. 6. 2009), Pavel Bakeš (od 21. 9. 2009)
Jan Lukeš (do 2. 6. 2009), Jakub Kahánek (od 21. 9. 2009)
Zbyněk Prokop (do 2. 6. 2009), Petr Lamač (od 21. 9. 2009)
členové – KZ
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
PaedDr. Jindřich Martinec
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (do 23. 1. 2008), Mgr. Zuzana Bubeníčková, (od 13. 3. 2008)

6. období (15. 6. 2004 až 27. 6. 2007)

předseda
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
místopředseda – KS
Ivan Bernátek
místopředseda – KZ
doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (tajemnicí od 25. 1. 2005)
členové – KS
Anna Mikšíková (od 21. 6. 2006)
Jiří Sehnal (do 17. 5. 2005), Lucie Myšková (od 21. 6. 2005 do 27. 6. 2006), Karel Bůžek (od 25. 8. 2006)
Dagmar Beranová (do 17. 5. 2005), Radek Smuda (od 21. 6. 2005 do 27. 6. 2006), Michaela Tomková (od 25. 8. 2006)
členové – KZ
RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. (tajemnicí i členkou do 25. 1. 2005), RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. (od 1. 3. 2005)
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc. (do 2. 11. 2004), doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. (od 7. 12. 2004 do 15. 3. 2006)
PhDr. Miloslava Melanová
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. (od 11. 6. 2006)
prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc.
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc.

5. období (22. 5. 2001 až 14. 6. 2004)

předseda
RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. (předsedkyní od 12. 11. 2002)
místopředseda – KS
Petr Kolář (do 21. 5. 2003)
místopředseda – KZ
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. (do 28. 1. 2003)
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
členové – KS
Ondřej Lochaman (do 21. 5. 2003), Ivan Bernátek (od 17. 6. 2003)
Radka Trnková (do 21. 5. 2003), Jiří Sehnal (od 17. 6. 2003)
Monika Zahálková (do 21. 5. 2003), David Záhora (od 17. 6. 2003 do 17. 2. 2004), Dagmar Beranová (od 30. 3. 2004)
Jiří Zahradník (od 17. 6. 2003)
členové – KZ
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. (od 18. 3. 2003)
prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc.
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc. (předsedkyní do 1. 10. 2002)
Mgr. Alena Suchardová (místopředsedkyní od 18. 3. 2003)

4. období (26. 5. 1998 až 21. 5. 2001)

předseda
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
místopředseda – KS
Milan Šádek (do 30. 3. 1999)
místopředseda – KZ
PaedDr. et Dr. Petr Urbánek
tajemník
RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
členové – KS
Ilona Exnerová (do 7. 3. 2000), Michaela Mráčková (od 4. 4. 2000)
Petr Hamáček (do 7. 3. 2000), Jana Soběhrdová (od 4. 4. 2000)
Milena Kubálková (do 26. 5. 1998), Petra Handlířová (od 3. 11. 1998)
Pavla Vaníčková (od 4. 5. 1999 do 7. 3. 2000), Luboš Rokos (od 4. 4. 2000)
členové – KZ
MgA. Zuzana Bubeníčková
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Ivana Pekařová
Ing. Antonín Schauer (do 1. 6. 1999), prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc. (od 29. 6. 1999)
Mgr. Alena Suchardová

3. období (6. 6. 1995 až 25. 5. 1998)

předseda
doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc.
místopředseda – KS
Marek Skála (do 6. 6. 1995), Čeněk Stránský (členem od 2. 4. 1996, místopředsedou od 28. 5. 1996 do 4. 3. 1997)
David Pravec (členem od 2. 4. 1996, místopředsedou od 15. 4. 1997)
místopředseda – KZ
PaedDr. Petr Urbánek
tajemník
RNDr. Jana Přívratská, CSc. (od 19. 9. 1995)
členové – KS
Michal Haller (do 6. 3. 1996), Petr Dluhoš (od 2. 4. 1996 do 4. 3. 1997), Milan Šádek (od 1. 4. 1997)
Radek Hanuš (do 20. 6. 1996), Aleš Novák (od 8. 10. 1996 do 4. 3. 1997), Ilona Exnerová (od 7. 4. 1998)
Marek Hejzlar (do 6. 3. 1996), Martin Mikule (od 1. 4. 1997 do 3. 3. 1998), Petr Hamáček (od 7. 4. 1998)
Miloš Sotona (od 3. 10. 1995 do 6. 3. 1996), Ondřej Juřík (od 1. 4. 1997 do 3. 3. 1998), Milena Kubálková (od 7. 4. 1998)
členové – KZ
MgA. Zuzana Bubeníčková
Mgr. Eva Koudelková (tajemnicí do 19. 9. 1995)
PhDr. Miloslava Melanová
doc. PeadDr. Olga Roztočilová, CSc. (do 9. 1. 1996), PeadDr. Aleš Suchomel (od 6. 3. 1996)
Ing. Antonín Schauer

2. období (14. 4. 1992 až 5. 6. 1995)

předseda
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
místopředseda – KS (od 12. 5. 1992)
Roman Vyšohlíd (do 24. 11. 1992), Marek Skála (členem od 24. 11 1992, místopředsedou od 12. 5. 1993)
místopředseda – KZ
Mgr. Marie Janecká (členka od 22. 9. 1992, místopředsedkyní od 22. 10. 1992 do 11. 5. 1993)
RNDr. Václav Kazda, CSc. (členem od 14. 4. 1992, místopředsedou od 16. 11. 1993)
tajemník
RNDr. Alena Kopáčková
členové – KS (od 12. 5. 1992)
Jitka Bubáková (do 16. 11. 1993), Filip Kotrányi (od 14. 12. 1993 do 22. 11. 1994), Radek Hanuš (od 10. 1. 1995)
Jiří Chocholoušek (do 2. 3. 1993), Monika Kollertová (od 13. 4. 1993 do 16. 11. 1993), Marek Hejzlar (od 14. 12. 1993)
Klára Sopouchová (do 22. 10. 1992), Stanislava Löfflerová (od 2. 3. 1993 do 28. 6. 1994), Michal Haller (od 10. 1. 1995)
členové – KZ
doc. RNDr. Petr Golka (do 19. 10. 1993), doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc. (od 16. 11. 1993)
doc. RNDr. Milan Krebs, CSc.
RNDr. Jana Přívratská, CSc.
PaedDr. Aleš Suchomel
Mgr. Hana Stárová (členkou i místopředsedkyní do 9. 6. 1992), prof. RNDr. Bohdan Zelinka, DrSc. (od 16. 11. 1993)

1. období (29. 5. 1991 až 13. 4. 1992)

předseda
doc. RNDr. Ing. Karel Mačák, CSc.
místopředseda – KS
Pavel Cobl
místopředseda – KZ
doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.
tajemník
RNDr. Alena Kopáčková
členové – KS
Dalibor Jandík
Gabriela Kafková
Roman Vyšohlíd
členové – KZ
RNDr. Václav Kazda
Mgr. Šárka Prokešová
Jan Staněk, prom. fyz.
Mgr. Hana Stárová
PhDr. Karel Veselý