Informační boj o Československo/ v Československu

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci
(budova ve Voroněžské ul. 13)
22. – 23. srpna 2013

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní
a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
a Ústavem politických vied SAV
Seminář byl podpořen z prostředků projektu Systém partnerství
na Technické univerzitě v Liberci

XXIII. ročník semináře se uskuteční opět v budově děkanátu FP TU v Liberci ve Voroněžské ul. 13, v posluchárně H 31 (3. patro).

Program

Přihlášky zasílejte do 31. července 2013