Rakouský státní archiv ve Vídni a jeho pramenné zdroje k dějinám Liberecka

Dne .

host: Jan Kahuda, archivář Národního archivu Praha

V přednášce, která se uskuteční 12. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 2. patro)  bude představen Rakouský státní archiv  ve Vídni jako instituce uchovávající klíčové prameny k českým dějinám, akcentováno bude období 1526-1918. Přednášející se bude zabývat dějinami archivu, jeho současnou strukturou a badatelskými možnostmi. Zároveň bude prezentovat nedávno připravený Původce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka.
Ve druhé části budou formou příkladů představeny některé prameny k dějinám Liberce a Liberecka uložené v tomto archivu.

pořádá: Rakouská knihovna ve spolupráci s TU v Liberci a RKF v Praze

 Plakát