Výsledky výběrového řízení na katedru chemie a anglického jazyka

Dne .

 

Rozhodnutí děkana

 

na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 1. 11. 2013 a 4. 11. 2013.

 

výsledky KCH
výsledky KAJ