Den otevřených dveří 2013

Dne .

FPdenOtDveri

Společný program, který začíná v 11 hodin v tělocvičně v Harcově, potrvá cca do 12 hodin. Program bude zahrnovat prezentace o možnostech studia na FP TUL a zástupci fakulty budou během této doby odpovídat na případné dotazy zájemců o studium. Zároveň budou v prostorách před tělocvičnou instalovány stánky jednotlivých pracovišť, přítomní zástupci kateder budou připraveni uchazečům o studium přiblížit „své" obory i pracoviště (do 13 hodin). V případě zájmu návštěvníků DOD umožní studenti FP TUL, kteří s organizací akce pomáhají, návštěvu menzy, koleje či některých fakultních pracovišť.