Výstava - KOMUNIKACE

Dne .

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
zvou Vás a Vaše přátele na výstavu

KOMUNIKACE

Práce studentů z Ústí nad labem a Liberce vzniklé na kurzech výtvarné tvorby
projektu MŠMT
"Výchova uměním jako komunikativní akt v širším sociálním kontextu"

 

Výstava bude zahájena 4. 12. 2013 v 17 hodin v Respiriu budovy „K" TUL, 1.máje 14, Liberec a potrvá do 16. 12. 2013.

Kulturní vystoupení posluchačů a pedagogů KVU PF UJEP a jejich hostů.

 Pozvánka