Smuteční oznámení

Dne .

Zemřel docent Josef Horák

Parte-HorakVe věku nedožitých 69 let zemřel v pozdních hodinách 5. 12. 2013 po dlouhé těžké nemoci pan docent Josef Horák.

Pan Josef Horák se narodil 10. 4. 1945 v Bořeticích na jižní Moravě. Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a habilitoval se v roce 1998 na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Josef Horák byl významným vědeckým pracovníkem katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. S naší univerzitou byl pracovně úzce svázán již od roku 1978, kdy nastoupil na tehdejší Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Od roku 1990 stál aktivně u zrodu Fakulty pedagogické, kde byl v letech 2001-2002 členem Akademického senátu FP, v letech 2003-2007 proděkanem fakulty, členem Vědecké rady Fakulty pedagogické (2002-2007). V letech 1999 – 2006 vedl katedru pedagogiky a psychologie FP TUL.

Josef Horák byl jako docent pedagogiky významnou oporou učitelského vzdělávání na FP TUL, vychoval a vyškolil řadu doktorandů, podpořil významně vědeckou činnost v oblasti pedagogiky a učitelského vzdělávání na jeho domovské katedře.

Josef Horák zemřel po dlouhé vážné nemoci, s níž velmi statečně bojoval od roku 2011. Všichni členové katedry a akademická obec TUL ví, že ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka.

Čest jeho památce!

Parte