Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15

Dne .

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2014/15, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a
po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů
přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2014/15 ke studiu.

Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15