Ověření bezpečnosti alkoholu zdarma

Dne .

Katedra chemie FP TUL zdarma určuje obsah metanolu a etanolu. Přijít může do přízemí budovy A v Hálkově ulici od pondělí do pátku 12.10. každý, kdo se bojí konzumovat obsah lahví ze starších zásob. Vzorky přijímáme od 8.00 do 12.00 hodin. Analýzu provádíme na infračerveném mikroskopu ThermoFisher.