Zahájení habilitačního řízení

Dne .

Děkan FP prof. RNDr. Jan Picek, CSc. zahajuje habilitační řízení:

Příjmení Jméno Tituly Fakulta Obor Zahájení řízení
Kozielski Lucjan Dr Uniwersytet Śląski w Katowicach Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fyzika 07.07.2016