Pozvánka na 209. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se od 10.40 v zasedací místnosti DFP uskuteční 209. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je tentokráte více bodů. Budou se schvalovat návrhy jednacího řádu a volebního řádu, výroční zprávy a rozdělení finančních prostředků.

Pozvánka