Pozvánka na 210. (mimořádné) zasedání AS FP TUL

Ve středu 3. května 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 210. zasedání akademického senátu naší fakulty. Zasedání je svolané jako mimořádné s jediným bodem schválení nového harmonogramu pro opakování voleb do AS TUL.

Pozvánka