Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

Dne .

XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2017

Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

(v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945)

Třídenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci

16. – 18. srpna 2017

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
Vojenským historickým ústavem Bratislava
a Severočeským muzeem v Liberci

Program