Přednáška Jiřího Padevěta "Násilí ve společnosti v letech 1938 - 1953"

Dne .

Katedera historie FP TU v Liberci vás srdečně zve na přednášku Jiřího Padevěta na téma

"Násilí ve společnosti v letech 1938 - 1953",

která se uskuteční dne 31. 10. 2017 od 17:00 v učebně P100 v budově Technické univerzity.

Těšíme se na vaši účast!

Pozvánka