říjen 2017

Dne .

CHSHIPKOV Denis: den vyvěšení:  30. 10. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

MARUŠAKOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  26. 10. 2017, den náhradního doručení: 26. 11. 2017

BRAUNČ Michal: den vyvěšení:  27. 10. 2017, den náhradního doručení: 27. 11. 2017