Temné časy krásných míst - svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968 propojené sborovými skladbami

Dne .

Dne 16. dubna 2018 od 18 hodin se uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou koncert pod názvem

Temné časy krásných míst-svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968
propojené sborovými skladbami

Vystoupí: The Bohemian Choir - Komorní sbor FP TUL, Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL

Nastudovali a řídí: Jana Konvalinková a Christopher Muffett

Klavírní doprovod: David Němec