ROZHODNUTÍ o obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci

Dne .

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 5. 5. 2014 vydává děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 18. 3. 2014 na výkon funkce: vedoucí katedry.

Rozhodnutí o obsazení míst

Piezoelektrický seminář

Dne .

Katedra fyziky pořádá dne 11. 6. 2014 piezoelektrický seminář, na který jsou srdečně zváni všichni zájemci (zvláště pak studenti).

Seminář se koná od 13:00 v seminární učebně Katedry fyziky (Studentská 2, budova C školy, 1. patro, místnost I/11).

Případné další informace: Jiří Erhart, KFY FP TUL

Pozvánka v příloze.

Konference - „Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989“

Dne .

 XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2014

Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989"
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945–1989)

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci (budova ve Voroněžské ul. 13)
21. – 22. srpna 2014

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
a Ústavem politických vied SAV

Program

Přihláška

 

Výstava výtvarných prací a koncert KPV FP TUL

Dne .

Tradičně zveme všechny příznivce na výstavu nejlepších studentských výtvarných prací za letní semestr AR 2013/2014 za doprovodu vokálních a instrumentálních sólových i sborových skladeb, uměleckého přednesu a průvodního slova moderátorek.
Výstava se uskuteční v úterý 13. 5. 2014 v 16.30 hodin v Respiriu budovy K (4. patro).
Pozvánka

Zrušení výuky 15.5. od 14:20

Dne .

Ve čtvrtek 15. května 2014 od 14.20 hodin v posluchárně E9 se uskuteční "Setkání akademické obce".
Aby byla umožněna účast všem studentům a zaměstnancům, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, se z rozhodnutí rektora ruší v tento den výuka od 14.20 hodin na celé univerzitě .

Oznámení