Výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Dne .

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

vypisuje výběrové řízení na zapůjčení titulu fakultní škola

Fakultní škola je pracovištěm, na kterém jsou realizovány pedagogické a výchovné praxe studentů FP TUL, zejména tzv. průběžné praxe studentů učitelství, a to pravidelně a každoročně během obou semestrů akademického roku. Předpokládaný podíl učitelů podílejících se na praxích je na fakultní škole alespoň 30%, přičemž praxe jsou garantovány učiteli s alespoň 6letou praxí. Škola dlouhodobě dosahuje dobrých vzdělávacích a výchovných výsledků.

Práva, povinnosti fakultní školy a podmínky spolupráce s FP TUL se řídí Statutem Fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Škola, která má zájem spolupracovat s FP TUL a stát se fakultní školou zašle přihlášku nejpozději dne 31. 1. 2014 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nebo:
Technická univerzita v Liberci
Děkanát FP
Voroněžská 13
460 Ol Liberec 1

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

  1. motivační dopis
  2. stručný popis kvalifikační struktury učitelů
  3. seznam učitelů, kteří by mohli vést průběžné praxe studentů učitelství včetně délky jejich praxe a vyučovaných předmětů

Vyhlášení výběrového řízení v PDF

Smuteční oznámení

Dne .

Zemřel docent Josef Horák

Parte-HorakVe věku nedožitých 69 let zemřel v pozdních hodinách 5. 12. 2013 po dlouhé těžké nemoci pan docent Josef Horák.

Pan Josef Horák se narodil 10. 4. 1945 v Bořeticích na jižní Moravě. Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a habilitoval se v roce 1998 na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Josef Horák byl významným vědeckým pracovníkem katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. S naší univerzitou byl pracovně úzce svázán již od roku 1978, kdy nastoupil na tehdejší Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Od roku 1990 stál aktivně u zrodu Fakulty pedagogické, kde byl v letech 2001-2002 členem Akademického senátu FP, v letech 2003-2007 proděkanem fakulty, členem Vědecké rady Fakulty pedagogické (2002-2007). V letech 1999 – 2006 vedl katedru pedagogiky a psychologie FP TUL.

Josef Horák byl jako docent pedagogiky významnou oporou učitelského vzdělávání na FP TUL, vychoval a vyškolil řadu doktorandů, podpořil významně vědeckou činnost v oblasti pedagogiky a učitelského vzdělávání na jeho domovské katedře.

Josef Horák zemřel po dlouhé vážné nemoci, s níž velmi statečně bojoval od roku 2011. Všichni členové katedry a akademická obec TUL ví, že ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka.

Čest jeho památce!

Parte

Výstava - KOMUNIKACE

Dne .

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
zvou Vás a Vaše přátele na výstavu

KOMUNIKACE

Práce studentů z Ústí nad labem a Liberce vzniklé na kurzech výtvarné tvorby
projektu MŠMT
"Výchova uměním jako komunikativní akt v širším sociálním kontextu"

 

Výstava bude zahájena 4. 12. 2013 v 17 hodin v Respiriu budovy „K" TUL, 1.máje 14, Liberec a potrvá do 16. 12. 2013.

Kulturní vystoupení posluchačů a pedagogů KVU PF UJEP a jejich hostů.

 Pozvánka

Den otevřených dveří 2013

Dne .

FPdenOtDveri

Společný program, který začíná v 11 hodin v tělocvičně v Harcově, potrvá cca do 12 hodin. Program bude zahrnovat prezentace o možnostech studia na FP TUL a zástupci fakulty budou během této doby odpovídat na případné dotazy zájemců o studium. Zároveň budou v prostorách před tělocvičnou instalovány stánky jednotlivých pracovišť, přítomní zástupci kateder budou připraveni uchazečům o studium přiblížit „své" obory i pracoviště (do 13 hodin). V případě zájmu návštěvníků DOD umožní studenti FP TUL, kteří s organizací akce pomáhají, návštěvu menzy, koleje či některých fakultních pracovišť.

KONFERENCE - Kvalita života 2013

Dne .

 

Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
doc. RNDr. Tadeusza Siweka, CSc.

Konference proběhne v prostorách fakulty a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Program konference

 

Autoři Wiener Gruppe

Dne .

Přednáška se zabývá tvorbou "Wiener Gruppe", rakouské literární skupiny, která je v německém kontextu legendární, v českých končinách ovšem takřka neznámá. Autoři Wiener Gruppe položili už v padesátých letech základy tomu, co se dnes označuje jako multimediální a intermediální tvorba. Bořili hranice mezi hudbou a poezií, mezi obrazem a textem, pořádali provokativní jevištní performance, svérázným způsobem navázali na hnutí dada.
Host: dr. Pavel Novotný, katedra německého jazyka FP TUL.

Přednáška z cyklu Rakousko a české země/Československo v minulosti se uskuteční v úterý 10. 12. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci (malý přednáškový sál, 4. patro).

Pozvánka