Žité dějiny - cyklus pamětnických setkání. Setkání s významným historikem, prof. Robertem Kvačkem.

Dne .

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa pořádá cyklus setkávání s pamětníky pro akademickou obec a veřejnost „Žité dějiny".

Profesor Robert Kvaček,významný český historik působící v současnosti na katedře historie FP TUL bude vyprávět o místě sportu ve svém životě z pozice fanouška i aktivního sportovce.

Přednáška se uskuteční 20. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 4. patro).

Jste srdečně zváni!

Pozvánka

 

Rakouský státní archiv ve Vídni a jeho pramenné zdroje k dějinám Liberecka

Dne .

host: Jan Kahuda, archivář Národního archivu Praha

V přednášce, která se uskuteční 12. 11. 2013 od 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně (přednáškový sál, 2. patro)  bude představen Rakouský státní archiv  ve Vídni jako instituce uchovávající klíčové prameny k českým dějinám, akcentováno bude období 1526-1918. Přednášející se bude zabývat dějinami archivu, jeho současnou strukturou a badatelskými možnostmi. Zároveň bude prezentovat nedávno připravený Původce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka.
Ve druhé části budou formou příkladů představeny některé prameny k dějinám Liberce a Liberecka uložené v tomto archivu.

pořádá: Rakouská knihovna ve spolupráci s TU v Liberci a RKF v Praze

 Plakát

Osvojování slovní zásoby při čtení v mateřském a cizím jazyce Dr. Denisa Bordag (Universität Leipzig)

Dne .

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL Vás zve v úterý 12. 11. 2013 od 10:40 hod (budova H, učebna H32, 3. patro) na přednášku zabývající osvojováním sémantických a gramatických vlastností nových slov během čtení. Představeny budou výsledky psycholingvistického projektu k danému tématu probíhajícímu na universitě v Lipsku. Přednáška bude zaměřena na osvojování základního významu substantiv a valence a (ne)pravidelnosti sloves rodilými a nerodilými mluvčími němčiny. Dalším těžištěm je integrace nových sémantických reprezentací do mentálního lexikonu.  Z hlediska metodologického bude představeno několik typů experimentů (self-paced reading,  semantic priming, Vocabulary Knowledge Scale atd.), které jsou v dané oblasti výzkumu používány.

Velvyslanec Španělska na KRO

Dne .

Ve čtvrtek 24. října bude mít Katedra románských jazyků tu čest přivítat jeho excelenci velvyslance Španělska. Don Pascual Ignacio Navarro Ríos se setká se studenty španělštiny a představí svoji zemi v krátké interaktivní přednášce.
Tato přednáška se bude konat v učebně S7 v 16:10 - 17:00.

Všichni studenti španělštiny jsou srdečně zváni.

Piezoelektrické semináře

Dne .

Katedra fyziky pořádá dne 30. 10. 2013 piezoelektrické semináře, které se konají ve spolupráci se zahraničními hosty a na které jsou srdečně zváni všichni zájemci (zvláště pak studenti).

Semináře se konají od 13:00 v seminární učebně Katedry fyziky (Studentská 2, budova C školy, 1. patro, místnost I/11).

Případné další informace: Jiří Erhart, KFY FP TUL

Pozvánky v příloze.

Žité dějiny - cyklus pamětnických setkání

Dne .

Ve středu 16. října 2013 v 16.30 hod. pořádá Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogickéTechnické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa cyklus setkávání s pamětníky  pro akademickou obec a veřejnost -

 Přínos a úskalí tzv. oral history

Využití vzpomínek pamětníků ve vědeckém výzkumu a ve výuce

 Přednáší: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.