Výsledky voleb do AS FP TUL

Dne .

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ MÁ NOVÉ SENÁTORY

Ve dnech 22.5.2013 a 23.5.2013 se na Fakultě přorodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci uskutečnily volby do komory akademických pracovníků a komory studentů AS FP TUL a doplňující volby do komory studentů AS TUL.

Voleb do komory akademických pracovníků AS FP se zúčastnilo 100 oprávněných voličů, tj. volilo 50,3 % členů akademické obce FP TUL. Voleb do studentské komory AS FP a AS TUL se zúčastnilo 61 oprávněných voličů, tj. volilo 2,9 % členů studentské obce FP TUL. Volební komise sečetla hlasy dne 23.5.2013.

V komoře akademických pracovníků AS FP zasednou:Jan Berki, Miroslav Koucký, Martin Slavík, Petr Salač, Kateřina Váňová, Miroslav Valeš, Zuzana Palounková a Renata Šimůnková.
Studenty v AS FP TUL budou zastupovat: Simona Plamínková, Jan Brzobohatý, Adéla Holcová a Aleš Splítek. Zástupcem FP do komory studentů  AS TUL byl zvolen Vojtěch Česák

Výsledky voleb a zápis o jejich průběhu jsou uvedeny v příloze.

Výsledky voleb

Zápis

Renesanční fresky a "rejsování" na Frýdlantu

Dne .

Nemáme-li texty, můžeme psát historii z obrazů? Pochopíme názory lidí před 400 lety? Co si mysleli o sobě a svých současnících? Chtěli svým následovníkům něco vzkázat? Pokud ano, co? Byla-li tato poselství „šifrována“, jak je „dekódujeme“?
Přednáška se zaměří na renesanční výzdobu hradu a zámku Frýdlant objevenou v posledních 50 letech. Na dvou příkladech ukáže, jaké možnosti výkladu má historik bez specializace na dějiny umění.

Srdečně Vás zveme 28. 5. 2013 v 16.30 hod. do Krajské vědecké knihovny v Liberci (Malý sál ve 4. patře).
Přednáší PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. z katedry historie FP TUL.

Plakát

Výsledky výběrového řízení ze dne 10. 5. 2013

Dne .

Rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků  dne 10. 5. 2013.

zde

Studentské představení: "Muž sedmi sester"

Dne .

Studenti TUL a divadlo Bieber uvádí erotickou grotesku podle námětu ze stejnojmenné novely Jaroslava Havlíčka, která vypráví o tom, jakých kousků jsou muži schopni, aby si užili, a jak moc dokážou být ženy naivní.
Scénář napsali: Olga Šubrtová a Martin Glaser.

Představení se koná ve středu 15. 5. 2013 od 19:00 v Sále Lidových sadů.

15. ročník Bambiriády v Liberci s názvem Dětství v proměnách času

Dne .

Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 24. 5. od 10.00 hod. na nám. Dr. E. Beneše před libereckou radnicí.

V čase od 17.25 hod studenti různých kateder Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL zazpívají známě melodie za klavírní spolupráce Mgr. Viléma Valkouna. Jako host vystoupí také žákyně 1. stupně fakultní Základní a základní umělecké školy Jabloňová.

Plakát