Postmodernism and Science Fiction

Dne .

Katedra anglického jazyka pořádá dne 1. 3. 2013 od 13.00 v učebně S5a (5. patro, budova "S") přednášku pro studenty i veřejnost. Přednáška se koná v rámci cyklu Culture Talks.
Leták

Oznámení o úmrtí studentky Kateřiny Krouské

Dne .

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům akademické obce, že dne 12. února 2013 zemřela ve věku nedožitých 22 let, po dlouhé a těžké nemoci Kateřina Krouská, studentka III. ročníku studijního oboru Učitelství pro první stupeň.

krouskaK naší škole, kde úspěšně studovala od roku 2010, měla velmi pozitivní a vřelý vztah. Studium ji naplňovalo a představovalo pro ni jednu z největších životních hodnot, společně s vědomím přátelského kolektivu spolužáků a pedagogů, jaký si vždy přála nalézt ... Jejich vztahy byly naplněné vzájemnou vstřícností, úctou a vzájemností. V době nemoci Katce její spolužáci upřímně projevovali sounáležitost a představovali pro ni významný a nenahraditelný zdroj síly, opory a laskavosti. Katka si tohoto velice vážila a svým spolužákům a přátelům byla vděčná. Až do poslední chvíle věřila, že svou nemoc překoná a školu, na které jí tak záleželo, dostuduje. Věřila, že se nakonec ke svým spolužákům bude moci vrátit. Její nezlomná naděje se bohužel nenaplnila. Síla a důvěra v život, kterou v nejtěžších chvílích dokázala projevovat, jsou inspirací pro všechny, kdo ji znali a měli rádi. Čest její památce.

Spolužáci a přátelé (3. ročník Učitelství pro první stupeň)

Smuteční oznámení - Kateřina Krouská

Památky kolem nás. Umění a kultura na Liberecku.

Dne .

Ve čtvrtek 21.2.2013 od 18.00 přednáškový sál ve 2. patře Krajské vědecké knihovny - PAMÁTKY KOLEM NÁS Heinrich Liebieg - mecenáš a sběratel. Komponovaný večer na téma Heinrich Liebieg. Heinrich Liebieg je v Liberci známý především jako textilní velkopodnikatel a mecenáš, který městu Liberec daroval v roce 1904 svou rozsáhlou obrazovou sbírku. Přes nepochybnou důležitost tohoto aktu zůstávají jeho osoba a život stále zahaleny závojem tajemství. A to i přesto, že v poslední době proběhly intenzivní rešerše v rámci zpracování katalogových textů pro výstavu Umělecké poklady mecenáše Heinricha Liebiega (1839-1904) – univerzální sbírka 19. století z Liberce, konanou od září 2012 do ledna 2013 v muzeu Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Komponované odpoledne s autory textů představí nejnovější stav poznání a podobu frankfurtské výstavy.
Přednáší: PhDr. Miloslava Melanová z katedry historie FP TUL, PhDr. Jan Mohr ze Severočeského muzea, Mgr. Petra Šternová a Ivo Habán z Národního památkového ústavu v Liberci, Anna Habánová, M.A. z Oblastní galerie v Liberci a katedry historie FP TUL.

"KO-MIX" Interní semináře pracovníků KMD

Dne .

Srdečně zveme pracovníky KMD, KAP a další zájemce z řad veřejnosti na přednášku pořádanou v rámci odborného semináře KO-MIX
A General Software Framework for Algebraic Multigrid Methods
Přednáší: Pavel JIRÁNEK (CERFACS, Toulouse Cedex, France)
Termín: Středa 6. února 2013, 13.00 – 14.30 hodin
Místo konání: Didaktický kabinet KMD (Voroněžská 13, Liberec, budova H areálu TUL - 4. patro, č. dv. 5027).

Abstrakt přednášky