Jak se zrodil Liberec - Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg - Reichenberg

Dne .

JAK SE ZRODIL LIBEREC Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg-Reichenberg. Přednáška se soustředí na tyto otázky: Vznikal Liberec už v 10. století? Můžeme určit stáří města z kroniky z 10. století? Co obsahuje kronika o místních dějinách? Je nejstarším dochovaným písemným pramenem? Co si o ní mysleli němečtí regionální badatelé v 19. století? Co si o všem má myslet současný historik?
Více se dozvíte v úterý 12. 2. 2013 od 18:00 ve velkém přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny.
Host: Milan Svoboda, Katedra historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL.
Vstupné dobrovolné - pořádá: KVK v Liberci

Studentské vánoce..koledy, vůně svařáků a cukroví

Dne .

Pozvánka - Vánoční trhy a koncert 2012Přijďte si vychutnat pravou vánoční atmosféru!
Ve středu 19. 12. 2012 od 15.00 proběhne v prostorách Menzy koncert studentů na téma HITY 20. A 21. STOLETÍ pod vedení paní Zuzany Bubeníčkové s klavírním doprovodem pana Viléma Valkouna.
Během celého dne budou k vidění a koupi práce studentů naší univerzity a chybět nebude pro zahřátí ani výtečný svařák.

 

 

Pozvání na výstavu výtvarných prací a koncert

Dne .

Srdečně Vás zveme na výstavu studentů Katedry primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin do Respiria budovy K (4. patro). Studenti  připraví výstavu svých výtvarných prací, realizovaných v průběhu zimního semestru ak. r. 2012/2013 pod vedením dr. Hany Valešové, MgrA. Lucrezie Puchmajerové - Škaloudové a Akad. mal. Markéty Pošarové. Hudební oddělení bude prezentovat výsledky semestrálních tvůrčích činností v oborech sólového a sborového zpěvu, mluveného slova a uměleckého přednesu a hry na hudební nástroje.
Tato prezentace vznikla pod vedením pedagogů: p. dr. Jany Bednářové, dr. Jany Konvalinkové, dr. Jany Johnové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, dr. Zbyňka Prokeše a Mgr. Viléma Valkouna.

Pozvánka

 

 

"Paní, přišlo vám psaní"

Dne .

pamatky umeni postovni uradyChcete vědět více o stavební historii nejzajímavějších poštovních úřadů Libereckého kraje?
Na příkladech pěti poštovních budov bude sledován stavební vývoj od rokoka až po funkcionalismus, který reagoval jak na měnící se potřeby úřadu, tak i na dobově módní trendy v architektuře.
Přednáška se koná dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin v Malém sále ve 4. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.

 

Setkání s dr. Adélou Gjuričovou

Dne .

Se svými zkušenostmi z pobytu v Iránu v letech 2006-2009 se s Vámi podělí dr. Adéla Gjuričová z Ústvu pro soudobé dějiny AV ČR.
Pamětnické setkání pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Žité dějiny" pořádané Katedrou historie FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa se uskuteční dne 11. 12. 2012 od 16.30 hodin v přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Pozvánka