Činnost architektonické ateliéru Lossow & Kühne na severu Čech

Dne .

atelir lossow kuhnePřednáška pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Umění a kultura na Liberecku v 1. polovině 20. století" pořádaná Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci ve spolupráci s katedrou historie FP TUL a Oblastní galerií v Liberci se koná 28. 11. 2012 od 16.30 v Malém sále Krajské vědecké knihovny ve 4. patře. Přednáší kunsthistorik Mgr. Jaroslav Zeman.

„Československo – rakouská hranice v době tzv. studené války“

Dne .

Workshop je určen všem, kteří mají o dané téma zájem.
Akce probíhá v prostorách Severočeského muzea v Liberci ve dnech 27. 11. 2012 od 10.00-18.30 a 28. 11. 2012 od 9.30-16.30.
Workshop se koná za podpory Technické univerzity Liberec (SGS 2012 „Aktivity tajných služeb na československo – rakouské hranici v letech 1945 – 1989 II."), Severočeského muzea v Liberci, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Občanského sdružení PAMĚŤ.

Seminář - Modelování prostorově spojitých veličin

Dne .

Rádi bychom pozvali všechny zájemce na odborný seminář zaměřený na problematiku "Modelování prostorově spojitých veličin". Seminář proběhne v rámci aktivit projektů NeoCartoLink a KLIMATEXT. Seminář je zařazen do programu akce Dny GIS 2012, na kterou vás současně srdečně zveme.
Seminář "Modelování prostorově spojitých veličin" proběhne ve čtvrtek 22. 11. 2012 od 15:00 v budově "H" Technické univerzity v Liberci v učebně H52.
Kapacita účastníků semináře je omezena počtem 25 osob, prosíme vás tedy o včasnou registraci. Registrační formulář a podrobné informace naleznete na stránce geoinformatika.tul.cz.

Pozvánka na 181. zasedání AS FP

Dne .

Pozvánka na 181. zasedání Akademického senátu FP TUL, které se bude konat v úterý 13. listopadu 2012 od 16.15 hod. v didaktickém kabinetu KMD.

pozvánka

Rozvíjení prostorových představ u žáků 1. stupně ZŠ - 2. část

Dne .

Na semináři konaném dne 19. 11. 2012 od 14.15 v Didaktickém kabinetu KMD (4. patro, budova H, č. dveří 5027) bude prezentována konstruktivistická výuka matematiky ve 2. ročníku základní školy, především v oblasti geometrie. Podrobně budou rozpracována tři témata (krychlové stavby, sítě krychle a propedeutika obvodů a obsahů). Ukázky jednotlivých sémantických prostředí budou podpořeny krátkými videoukázkami získanými při vlastní výuce ve 2. ročníku základní školy.
Dále bude ukázána diagnostická funkce úloh s geometrickou problematikou rozborem žákovských prací.