V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

listopad 2015

Dne .

LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

KULÍK Ondřej: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

RUMLEROVÁ Eliška: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

ŠILHARTOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

VYHLÍDKOVÁ Eva: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

KOSTETSKIY Andrey: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

SYROVÁTKA David: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

BABORÁKOVÁ Ilona: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

CHOC Jan: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

KARČOVÁ Hana: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

BROŽKOVÁ Nikol: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

TYLŠOVÁ Martina: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

ŠRAILOVÁ Dana: den vyvěšení:  4. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015

říjen 2015

Dne .

KARZHAKOVA Damilya:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015

MYŠÁKOVÁ Zuzana:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015

PATERNOVÁ Radka:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 24. 10. 2015

KOVÁŘ Matěj:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015

KARDA Petr:  den vyvěšení: 2. 11. 2015, den náhradního doručení: 27. 10. 2015

PILLER Marek:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 19. 10. 2015

GABRUSEVICH Polina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015

PADUNOVÁ Alina:  den vyvěšení: 30. 10. 2015, den náhradního doručení: 18. 10. 2015

BOCHOVÁ Anna:  den vyvěšení: 14. 10. 2015, den náhradního doručení: 14. 10. 2015

VASILEVA Albina: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015

KRÁL David:         den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015

BECKOVÁ Milena: den vyvěšení: 9. 10. 2015, den náhradního doručení: 9. 10. 2015

duben 2015

Dne .

MÁTLOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 9. 4. 2015, den náhradního doručení: 27. 4. 2015

březen 2015

Dne .

HLAVIČKA Marek: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 13. 4. 2015

VENCOVÁ Ivana: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 4. 2015

PROCHÁZKA Jakub: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MACHOVÁ Naděžda: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

MARVAL Karel: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

KOPEČEK Tomáš: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FEKO Robert: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

CIHLÁŘ Anthony: den vyvěšení: 23. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

BULINA Martin Josef: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

FÍČKOVÁ Libuše: den vyvěšení: 6. 3. 2015, den náhradního doručení: 14. 3. 2015

listopad 2014

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 26. 11. 2014 den náhradního doručení: 2. 11. 2014

FRIMMEL Denis: den vyvěšení: 19. 11. 2014 den náhradního doručení: 6. 12. 2014

HŮZA Jan: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014

TOMÁŠKOVÁ Kamila: den vyvěšení: 14. 11. 2014 den náhradního doručení: 3. 11. 2014

PITHART Josef: den vyvěšení: 10. 11. 2014 den náhradního doručení: 30. 10. 2014

říjen 2014

Dne .

HRUBÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014

KOČOVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014

SERBUSOVÁ Andrea: den vyvěšení: 15. 10. 2014 den náhradního doručení: 29. 9. 2014

VYHLÍDKOVÁ Veronika: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 21. 10. 2014

TICHÁ Jana: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 24. 10. 2014

STARÁ Pavlína: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 20. 10. 2014

VANER Jiří: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014

DERNEROVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 23. 10. 2014

ŠOTOLOVÁ Beáta: den vyvěšení: 3. 11. 2014 den náhradního doručení: 28. 10. 2014