V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

duben 2014

Dne .

HOZÁK Petr: den vyvěšení: 23. 4. 2014 den náhradního doručení: 12. 4. 2014

březen 2014

Dne .

SUPOTIAN Oleksandra: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

TŘÍSKO Jan: den vyvěšení: 3. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

TESAŘOVÁ Klára: den vyvěšení: 14. 3. 2014 den náhradního doručení: 5. 3. 2014

GOFMAN Kseniia: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

ŠÍMA Jakub: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

KADLECOVÁ Anna Celestýna: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

KAREŠ Petr: den vyvěšení: 25. 3. 2014 den náhradního doručení: 10. 3. 2014

MÜLLER Jiří: den vyvěšení: 1. 4. 2014 den náhradního doručení: 24. 3. 2014

prosinec 2013

Dne .

KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013

SMOLÁK Jan: den vyvěšení: 4. 12. 2013 den náhradního doručení: 8. 11. 2013

VACÍNOVÁ Pavlína: den vyvěšení: 17. 12. 2013 den náhradního doručení: 7. 12. 2013

listopad 2013

Dne .

LOUMOVÁ Nikola: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 23. 10. 2013

RYDVAL Matěj: den vyvěšení: 4. 11. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

BAŽANTOVÁ Jana: den vyvěšení: 5. 11. 2013 den náhradního doručení: 11. 11. 2013

KUKLOVÁ Barbara: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 28. 10. 2013

ŠAFROVÁ Blanka: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 2. 11. 2013

DANGOVÁ Michaela: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11 2013

MIKYSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

KAŠPAR Martin: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

SEDLÁČEK Marek: den vyvěšení: 12. 11. 2013 den náhradního doručení: 1. 11. 2013

TORRESOVÁ Linda: den vyvěšení: 14. 11. 2013 den náhradního doručení: 3. 11. 2013

FISCHEROVÁ Nela: den vyvěšení: 18. 11. 2013 den náhradního doručení: 10. 11. 2013

POHLOVÁ Markéta: den vyvěšení: 21. 11. 2013 den náhradního doručení: 27. 10. 2013

říjen 2013

Dne .

HUŠKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 18. 10. 2013 den náhradního doručení: 3. 10. 2013

KREMEROVÁ Luisa: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 31. 10. 2013

HÝBL Michael: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

KOVALEVOVÁ Anna: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 24. 10. 2013

BUDSKÁ Michaela: den vyvěšení: 31. 10. 2013 den náhradního doručení: 9. 11. 2013

březen 2013

Dne .

CHALUPOVÁ Renata: den vyvěšení: 5. 3. 2013 den náhradního doručení: 9. 3. 2013

SCHWARCOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 3. 2013 den náhradního doručení: 8. 3. 2013

STRNADOVÁ Jitka: den vyvěšení: 7. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013

VAJCHROVÁ Daniela: den vyvěšení: 7. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013

KOSINA Vojtěch: den vyvěšení: 19. 3. 2013 den náhradního doručení: 8. 3. 2013

MARNOTOVÁ Petra: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 15. 3. 2013

GOFMAN Kseniia: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 15. 3. 2013

BRÁDKA Václav: den vyvěšení: 25. 3. 2013 den náhradního doručení: 14. 3. 2013