V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

listopad 2012

Dne .

 • FIŠEROVÁ Daniela: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • BROŽ Vojtěch: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • ŠUBRT Jaroslav: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 5. 11. 2012
 • KUCHTOVÁ Radka: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • NEKVINDOVÁ Markéta: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • ŠTRUNC Adam: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • OSTENOVÁ Michaela: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • JEDLIČKOVÁ Silvie: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • BERÁNKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 15. 11. 2012, den náhradního doručení: 5. 11. 2012
 • NOVÁKOVÁ Nikola: den vyvěšení: 20. 11. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • MALÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 11. 2012, den náhradního doručení: 15. 11. 2012
 • ARVAJOVÁ Denisa: den vyvěšení: 27. 11. 2012, den náhradního doručení: 12. 11. 2012

říjen 2012

Dne .

 • LUBASOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 29. 10. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012
 • MEDUNOVÁ Denisa: den vyvěšení: 29. 10. 2012, den náhradního doručení: 6. 11. 2012

březen 2012

Dne .

 • KOUDELKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 13. 3. 2012, den náhradního doručení: 4. 3. 2012
 • CHLUP Vladimír: den vyvěšení: 14. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
 • OUŘEDNÍČEK Martin: den vyvěšení: 14. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
 • HELEBRANTOVÁ Petra: den vyvěšení: 15. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
 • FRÝDLOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 27. 3. 2012, den náhradního doručení: 17. 3. 2012
 • TÖLG Daniel: den vyvěšení: 29. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012
 • HRÁCH Jan: den vyvěšení: 30. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012
 • ŽELEZNÁ Eva: den vyvěšení: 30. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012