V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

Červen 2017

Dne .

MARUŠKA Jindřich: den vyvěšení: 28. 6. 2017, den náhradního doručení: 12. 7. 2017

MAXOVÁ Karolína: den vyvěšení: 28. 6. 2017, den náhradního doručení: 12. 7. 2017

Květen 2017

Dne .

NAVRÁTIL Ondřej: den vyvěšení: 18. 5. 2017, den náhradního doručení: 1. 6. 2017

Duben 2017

Dne .

KERLEHOVÁ Michaela: den vyvěšení: 5. 4. 2017, den náhradního doručení: 20. 4. 2017

Březen 2017

Dne .

ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 8. 3. 2017, den náhradního doručení: 22. 3. 2017

KOCIÁN Pavel: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

HOLATOVÁ Tereza: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

VALKOVÁ Klára: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

MACHOVÁ Denisa: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017

Únor 2017

Dne .

DOUBRAVSKÁ Petra: den vyvěšení: 8. 2. 2017, den náhradního doručení: 18. 2. 2017

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017

PEJŠOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017

VNENKOVÁ Martina: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017

STEJSKALOVÁ Leona: den vyvěšení: 27.2. 2017, den náhradního doručení: 13. 3. 2017

Leden 2017

Dne .

MAXOVÁ Karolína: den vyvěšení: 2. 1. 2017, den náhradního doručení: 12. 1. 2017