V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

Květen 2016

Dne .

ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení: 25. 5. 2016, den náhradního doručení: 3. 6. 2016

BURIAN Michal: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016

MUSILOVÁ FICKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016

Duben 2016

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 8 4. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

HOVORKA Jan: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

LENGYELOVÁ Lenka: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

TESAŘOVÁ Libuše: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

Březen 2016

Dne .

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

MAJOROVÁ Lucie: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

SOLNIČKOVÁ Denisa: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

Prosinec 2015

Dne .

POTŘEBOVÁ Iva: den vyvěšení: 18. 12. 2015, den náhradního doručení: 28. 12. 2015

Listopad 2015

Dne .

KELLER Vojtěch: den vyvěšení: 2. 12. 2015, den náhradního doručení: 12. 12. 2015

NEUMANOVÁ Šárka: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015

ŘÍHOVÁ Pavla: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015

Říjen 2015

Dne .

KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

FRANC Aleš: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

SLAVÍKOVÁ Vendula: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

SLEZÁČKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

BOCHOVÁ Anna: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

ROZKYDAL Jakub: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015