V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

Září 2015

Dne .

EJEMOVÁ Lucie : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

KARČOVÁ Hana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

KARDA  Petr : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

ŠALPACHOVÁ Zuzana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

BALCAROVÁ Jana: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

SVATOŇOVÁ Věra: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

RÝGROVÁ Alena: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

POLÁK Viktor: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

VALDÉS Verónica: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015

JAVORKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015

ŠLAMBOROVÁ Petra: den vyvěšení: 4. 9. 2015, den náhradního doručení: 14. 9. 2015

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 7. 9. 2015, den náhradního doručení: 16. 9. 2015

Květen 2015

Dne .

DOSTÁLOVÁ Hana : den vyvěšení: 27. 5. 2015, den náhradního doručení: 5. 6. 2015

duben 2015

Dne .

BURIAN Michal : den vyvěšení: 27. 4. 2015, den náhradního doručení: 7. 5. 2015

MANSFELDOVÁ Markéta : den vyvěšení: 29. 4. 2015, den náhradního doručení: 9. 5. 2015

březen 2015

Dne .

ROZKYDAL Jakub,: den vyvěšení: 11. 3. 2015, den náhradního doručení: 21. 3. 2015

DRDA Adam: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 5. 4. 2015

OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015

PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015

ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015

únor 2015

Dne .

ŠINDELÁŘ Jan: den vyvěšení: 4. 2. 2015, den náhradního doručení: 14. 2. 2015

prosinec 2014

Dne .

KREJBICHOVÁ Eliška: den vyvěšení: 6. 1. 2015, den náhradního doručení: 16. 1. 2015

HOFMAN Radek: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

JEŽKOVÁ Petra: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

KUCHARÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

LISÁ Tereza: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

HŘEBKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015

ERŠILOVÁ Dana: den vyvěšení: 5. 12. 2014, den náhradního doručení: 15. 12. 2014