V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

listopad 2014

Dne .

BURIAN Michal: den vyvěšení: 3. 11. 2014, den náhradního doručení: 13.11 2014

HORÁČKOVÁ Štěpánka: den vyvěšení: 3. 11. 2014, den náhradního doručení: 13.11 2014

KLEMENTOVÁ Štěpánka: den vyvěšení: 4. 11. 2014, den náhradního doručení 14. 11. 2014

září 2014

Dne .

KUČEROVÁ Martina: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

IMBROVÁ Petra: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

VALENTOVÁ Barbora: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

MATERNOVÁ Šárka: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

ROKOSOVÁ Markéta: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

PETROVÁ Barbora: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

TYLŠOVÁ Martina: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

KLESOVÁ Denisa: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

URBANOVÁ Ladislava: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

KUDĚLKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

DLASKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

HRUBÁ Michaela: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

URBÁNKOVÁ DRÁHOVÁ Věra: den vyvěšení: 3. 9. 2014, den náhradního doručení: 13. 9. 2014

srpen 2014

Dne .

HORÁK Petr: den vyvěšení: 13. 8. 2014, den náhradního doručení: 23. 8. 2014

červenec 2014

Dne .

ZDERADIČKOVÁ Anna: den vyvěšení: 24. 7. 2014, den náhradního doručení: 2. 8. 2014

ŠINDELÁŘ Jan: den vyvěšení: 20. 7. 2014, den náhradního doručení: 30. 7. 2014

květen 2014

Dne .

HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 2. 5. 2014, den náhradního doručení: 12. 5. 2014

BURIAN Michal: den vyvěšení: 6. 5. 2014, den náhradního doručení: 16. 5. 2014

GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 15. 5. 2014, den náhradního doručení: 25. 5. 2014

duben 2014

Dne .

BLÁHOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 2. 4. 2014, den náhradního doručení: 12. 4. 2014

ALBRECHTOVÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014

OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 4. 4. 2014, den náhradního doručení: 14. 4. 2014

KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 8. 4. 2014, den náhradního doručení: 18. 4. 2014