V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

březen 2014

Dne .

GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 27. 3. 2014, den náhradního doručení: 6. 4. 2014
                                    VÝZVA K ÚHRADĚ POPLATKU.

únor 2014

Dne .

ŠINDELÁŘ Jan: den vyvěšení: 14. 2. 2014, den náhradního doručení: 24. 2. 2014

URBANOVÁ Ladislava: den vyvěšení: 21. 2. 2014, den náhradního doručení: 2. 3. 2014

leden 2014

Dne .

VEVERKOVÁ Anna: den vyvěšení: 7. 1. 2014, den náhradního doručení: 17. 1. 2014

LAZAROVÁ Monika: den vyvěšení: 7. 1. 2014, den náhradního doručení: 17. 1. 2014

prosinec 2013

Dne .

ČEČELSKÁ Veronika: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013

HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013

PREISLER Pavel: den vyvěšení: 18. 12. 2013, den náhradního doručení: 28. 12. 2013

listopad 2013

Dne .

IROVÁ Adéla: den vyvěšení: 18. 11. 2013, den náhradního doručení: 28. 11. 2013

GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 18. 11. 2013, den náhradního doručení: 28. 11. 2013

červenec 2013

Dne .

KRAJSKÁ Veronika: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 5. 8. 2013

VEJVODA Martin: den vyvěšení: 25. 7. 2013, den náhradního doručení: 15. 8. 2013

POLMOVÁ Markéta: den vyvěšení: 30. 7. 2013, den náhradního doručení: 9. 8. 2013