V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

červen 2013

Dne .

GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 5. 6. 2013, den náhradního doručení: 15. 6. 2013

duben 2013

Dne .

BUDSKÁ Michaela: den vyvěšení: 17. 4. 2013, den náhradního doručení: 27. 4. 2013

březen 2013

Dne .

KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 13. 3. 2013, den náhradního doručení: 23. 3. 2013

VAŠÍČKOVÁ Jana: den vyvěšení: 13. 3. 2013, den náhradního doručení: 23. 3. 2013

únor 2013

Dne .

HOZÁK Petr: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013

KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013

VONDRÁČKOVÁ Jana: den vyvěšení: 31.1.2013, den náhradního doručení: 9.2.2013

prosinec 2012

Dne .

HUŠKOVÁ Michaela: den vyvěšení: 12.12.2012, den náhradního doručení: 22.12.2012

VAŇKOVÁ Veronika: den vyvěšení: 12.12.2012, den náhradního doručení: 22.12.2012

září 2012

Dne .

 • JENÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • ZLATNÍKOVÁ Iveta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • POKORNÁ Michaela: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • TATEROVÁ Markéta: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • VLČKOVÁ GROHOVÁ Jitka: den vyvěšení: 25. 8. 2012, den náhradního doručení: 13. 9. 2012
 • JENÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • ŠMOK Petr: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • KUBEŠOVÁ Veronika: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • BERÁNKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • PECHOUTOVÁ Ivana: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • POĽAKOVÁ Lucia: den vyvěšení: 27. 8. 2012, den náhradního doručení: 15. 9. 2012
 • BROŽ Vojtěch: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • REINHARDTOVÁ Nikol: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • LEPŠÍK Petr: den vyvěšení: 9. 8. 2012, den náhradního doručení: 29. 8. 2012
 • NAGYOVÁ Viktória: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012
 • NOVÁKOVÁ Nikola: den vyvěšení: 24. 8. 2012, den náhradního doručení: 12. 9. 2012