V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

duben 2012

Dne .

  • KOHOUTOVÁ Alena: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
  • KAPLANOVÁ Lenka: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012
  • DLOUHÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 3. 2012, den náhradního doručení: 24. 3. 2012

březen 2012

Dne .

  • HYBNEROVÁ Lenka: den vyvěšení: 5. 3. 2012, den náhradního doručení: 15. 3. 2012
  • VOŘÍŠKOVÁ Jitka: den vyvěšení: 5. 3. 2012, den náhradního doručení: 15. 3. 2012