V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

LEDEN 2018

Dne .

HORÁKOVÁ Michaela, den vyvěšení : 24. 1. 2018, den náhradního doručení : 8. 2. 2018

KÖVÁRYOVÁ Viktória, den vyvěšení : 24. 1. 2018, den náhradního doručení : 8. 2. 2018

Prosinec 2017

Dne .

BABORÁKOVÁ Ilona : den vyvěšení: 18. 12. 2017, den náhradního doručení: 1. 1. 2018

DUŠÍKOVÁ Kateřina : den vyvěšení : 18. 12. 2017, den náhradního doručení: 1. 1. 2018

VAŠKOVÁ Jana : den vyvěšení : 20. 12. 2017, den náhradního doručení: 3. 1. 2018

Listopad 2017

Dne .

JAKL Jakub: den vyvěšení: 23. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017

SYROVÁTKA David : den vyvěšení: 27. 11. 2017, den náhradního doručení: 11. 12. 2017

VONDRÁČKOVÁ Martina : den vyvěšení: 27. 11. 2017, den náhradního doručení: 11. 12. 2017

Říjen 2017

Dne .

 

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017

ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017

GRACIASOVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017

HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017

KOŠŤÁLOVÁ Petra: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017

FRK Vojtěch: den vyvěšení: 4. 10. 2017, den náhradního doručení: 18.10.2017

POKORNÁ Aneta: den vyvěšení: 12. 10. 2017, den náhradního doručení: 26.10.2017

ZÁŘÍ 2017

Dne .

HANOUSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 18. 9. 2017, den náhradního doručení: 3. 10. 2017

PRŮCHOVÁ Lucie: den vyvěšení: 12. 9. 2017, den náhradního doručení: 26. 9. 2017

STOJANOV Daniel: den vyvěšení: 31. 8. 2017, den náhradního doručení: 14. 9. 2017

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017

HONCŮ Ondřej: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017

MADĚROVÁ Pavlína: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017

ČERVENEC 2017

Dne .

PILLER Tomáš: den vyvěšení: 27. 7. 2017, den náhradního doručení: 10. 8. 2017