Program pro veřejnost

Voda a člověk - jak voda ovlivňuje lidské bytí?

Termín: 12. 11. 2019  v 18:00
Místo: Technická univerzita v Liberci, budova G, místnost G313. Adresa: Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I-Staré město
 
Tradiční přednáška, určená široké věřejnosti, se bude letos skládat ze dvou částí. V první části "Voda a krajina" bude představen výzkum České geologické společnosti v chování povrchové a podzemní vody v návaznosti na plánované rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Druhá část "Voda a město" bude zaměřena na to, jakým způsobem se v historii vzájemně ovlivňovali a nadále ovlivňují město Liberec a voda v něm.
Voda a krajina
Česká geologická služba byla požádána Ministerstvem životního prostředí o zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů na česko-polském pomezí v části Žitavské pánve v návaznosti na plánované rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Pomocí geologických dat převedených do prostředí GIS byl sestaven model vrstev hornin, které se nacházejí v hloubce až 600 m pod povrchem. Model pomohl objasnit geologickou stavbu a její vliv na chování povrchové a podzemní vody. V průběhu dalšího výzkumu bude aktualizován o nové údaje a bude možné zhodnotit vliv rozšíření dolu na vodní prostředí v okolí. 
Voda a město
Voda v krajině byla a je pro vznik měst jednou z nejdůležitějších podmínek. Přesto právě voda v podobě pramenů a potoků patřila a patří k nejvíce pozměněným přírodním prvkům našich sídel. Staré mapy, ale i moderní technologie jakými je GIS, pomáhají nám, geografům, zkoumat historii a současnost a doplňovat pochopení významu vody pro vývoj měst. V přednášce představíme několik zajímavých příběhů, jejichž pojítkem bude Liberec - starý i moderní, staré mapy a voda ve městě a v životech jeho obyvatel.
Hlavní organizátoři

logo fp        hzs 01lk 01Liberec logo zakladni varianta RGB  gfxs 01

Spolupracující organizace a mediální partneři

logo SOS   gisportalESRI Arcdata   gymnazium jeronymova