Rozvrhy pro kombinované studium

Rozvrh kombinovaného studia - dvouobory na LS 2017/2018

Výuka v letním semestru bude zahájena v termínu 16./17. února 2018. Rozvrhy budou umístěny ve STAGu, nejpozději 9. února. Není-li rozvrh uveden, je potřeba domluvit výuku individuálně s vyučujícími.

Důležité upozornění!

STAG nedovoluje umístit výuku v semestru mimo dobu stanovenou harmo­nogramem, tedy před 19. únor. Proto je výuka, která se koná 16./17. února, umístěna formálně na 19. února krátce po půlnoci. Přesné údaje jsou uvedeny v poznámkách.