a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pedagogika, výchova a ostatní

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL

 • KPV
  22. 1. 2018 - 1. část PePs a obhajoby
  5. 2. 2018 - 2. část ČJ a Ma
 • KSS
  18. 1. 2018 - NMgr. a Bc. Speciální pedagogika
  22. 1. 2018 - NMgr. a Bc. Speciální pedagogika
  23. 1. 2018 - Bc. Sociální práce
 • KPP
  22. 1. 2018 - UMŠ
  22. 1. 2018 - PVČ
  22. 1. 2018 - NMgr.
  23. 1. 2018 - UOP

download type pdfJmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Pedagogika, výchova a ostatní - okruh otázek studijního oboru

Učitelství pro mateřské školy

7531R001 | prezenční | bakalářské

 • od 1.11.2016

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské

 • od 1. 11. 2016

Speciální pedagogika

7506T002 | prezenční, kombinované | magisterské, navazující

 • 1. 11. 2017

Speciální pedagogika pro vychovatele - Logopedie a psychopedie

7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 11. 2017

Speciální pedagogika pro vychovatele - Etopedie a psychopedie

7506R029 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 11. 2017

Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura

7503T047 | prezenční, kombinované | magisterské

 • od 1. 1. 2018

Profesní studium pro střední školy

7504T | prezenční | navazující

 • od 1. 11. 2017

Profesní studium pro 2. stupeň základní školy

7503T | prezenční | navazující

 • od 1. 11. 2017

Vychovatelství

7505T008 | prezenční | magisterské

 • Od 1. 9. 2017

Učitelství pro mateřské školy - KPP

7531R001 | prezenční | bakalářské

 • od 1.11.2016

Speciální pedagogika - od 2014

7506T002 | prezenční, kombinované | navazující

 • od 2014/2015

Pedagogika volného času - 2016

7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • do 30. 9. 2017

Pedagogika volného času - 2018

7505R004 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 1. 1. 2018

Učitelství odborných předmětů - 2013

7504R100 | prezenční | bakalářské

 • 2013/2014

Sociální práce a penitenciární péče

7502R024 | kombinované | bakalářské

 • od 2015/2016

Speciální pedagogika předškolního věku

7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • od 2014/2015

Sociální práce

6731T012 | prezenční, kombinované | navazující

 • od 2014/2015

Speciální pedagogika předškolního věku

7506R012 | prezenční, kombinované | bakalářské

 • 2013/2014