V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

Říjen 2016

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 18. 10. 2016, den náhradního doručení: 28. 10. 2016

JOSLOVÁ Marcela: den vyvěšení: 18. 10. 2016, den náhradního doručení: 28. 10. 2016

KERLEHOVÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 10. 2016, den náhradního doručení: 14. 10. 2016

KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

LEDLOVÁ Alena: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

MARKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

POLKE Monique: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

STANĚK Petr: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016

Září 2016

Dne .

BRAXATORISOVÁ Nikola: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

HVĚZDOVÁ Markéta: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

CHAMER Lukáš: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

LUKEŠ Martin: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

MYŠKOVÁ Barbora: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

PÁNEK Jiří: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

ROUBÍČKOVÁ Adéla: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016

Srpen 2016

Dne .

FEJKSOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

ONDRUŠOVÁ Petra: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

POTŘEBOVÁ Iva: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

REMETOVÁ Miriama: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

TŮMA Jiří: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016

GLÁSEROVÁ Simona: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016

KRUMPÁR Pavel: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016

NOVOTNÁ Barbora: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016

Červen 2016

Dne .

MAXOVÁ Karolína: den vyvěšení: 23. 6. 2016, den náhradního doručení: 2. 7. 2016

Květen 2016

Dne .

ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení: 25. 5. 2016, den náhradního doručení: 3. 6. 2016

BURIAN Michal: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016

MUSILOVÁ FICKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016

Duben 2016

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 8 4. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

HOVORKA Jan: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

LENGYELOVÁ Lenka: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

TESAŘOVÁ Libuše: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016

ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016