V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

Březen 2016

Dne .

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

MAJOROVÁ Lucie: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

SOLNIČKOVÁ Denisa: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016

Prosinec 2015

Dne .

POTŘEBOVÁ Iva: den vyvěšení: 18. 12. 2015, den náhradního doručení: 28. 12. 2015

Listopad 2015

Dne .

KELLER Vojtěch: den vyvěšení: 2. 12. 2015, den náhradního doručení: 12. 12. 2015

NEUMANOVÁ Šárka: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015

ŘÍHOVÁ Pavla: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015

Říjen 2015

Dne .

KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

FRANC Aleš: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

SLAVÍKOVÁ Vendula: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015

ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

SLEZÁČKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

BOCHOVÁ Anna: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

ROZKYDAL Jakub: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015

Září 2015

Dne .

EJEMOVÁ Lucie : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

KARČOVÁ Hana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

KARDA  Petr : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

ŠALPACHOVÁ Zuzana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015

DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

BALCAROVÁ Jana: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015

SVATOŇOVÁ Věra: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

RÝGROVÁ Alena: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

POLÁK Viktor: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015

VALDÉS Verónica: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015

JAVORKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015

ŠLAMBOROVÁ Petra: den vyvěšení: 4. 9. 2015, den náhradního doručení: 14. 9. 2015

DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 7. 9. 2015, den náhradního doručení: 16. 9. 2015

Květen 2015

Dne .

DOSTÁLOVÁ Hana : den vyvěšení: 27. 5. 2015, den náhradního doručení: 5. 6. 2015