V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

prosinec 2017

Dne .

KOZÁKOVÁ Ivana: den vyvěšení:  5. 12. 2017, den náhradního doručení: 20. 12. 2017

listopad 2017

Dne .

PEJČINOVIČOVÁ Martina: den vyvěšení:  30. 11. 2017, den náhradního doručení: 15. 12. 2017

VURMOVÁ Michaela: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017

SABETCKAIA Marina: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017

CHOMÁTOVÁ Markéta: den vyvěšení:  21. 11. 2017, den náhradního doručení: 6. 12. 2017

HELEBRANTOVÁ Petra: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

JANISOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

GLANC Jan: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

TĚMÍNOVÁ Anežka: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

ZHITENEV Artur: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

HUBÁLKOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

SIDEY Tetyana: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

KULAS Miroslav: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

HA František: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

REITEROVÁ Aneta: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

HOŘÍNEK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

NOVOTNÝ Jiří: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

VANĚK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

POLÍVKA Milan: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

VONKOVÁ Eva: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

SEMENOV Pavel: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

BRZOBOHATÝ Tomáš: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

PETROVÁ Lenka: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

IŠTVÁNKOVÁ Kristina: den vyvěšení:  13. 11. 2017, den náhradního doručení: 28. 11. 2017

SVOBODOVÁ Zlata: den vyvěšení:  10. 11. 2017, den náhradního doručení: 25. 11. 2017

říjen 2017

Dne .

CHSHIPKOV Denis: den vyvěšení:  30. 10. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

MARUŠAKOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  26. 10. 2017, den náhradního doručení: 26. 11. 2017

BRAUNČ Michal: den vyvěšení:  27. 10. 2017, den náhradního doručení: 27. 11. 2017

duben 2017

Dne .

FRK Marek: den vyvěšení:  7. 4. 2017, den náhradního doručení: 21. 4. 2017

SANDR David: den vyvěšení:  10. 4. 2017, den náhradního doručení: 24. 4. 2017

březen 2017

Dne .

HRUŠKOVÁ Milena: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017

NIGRINOVÁ Regina: den vyvěšení:  13. 3. 2017, den náhradního doručení: 27. 3. 2017

SAPOZHNIKOV Oleksandr: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017

MALÁ Sabine: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017

PEŠKOVÁ Lenka: den vyvěšení:  27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4 2017

FORMÁNKOVÁ Aneta: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017

HOLBÍKOVÁ Denisa: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017

HAJDÍKOVÁ Karla: den vyvěšení:  28. 3. 2017, den náhradního doručení: 11. 4 2017

TRLIČÍK Mojmír: den vyvěšení:  29. 3. 2017, den náhradního doručení: 12. 4 2017

MITROVIČOVÁ Tatjana: den vyvěšení:  31. 3. 2017, den náhradního doručení: 14. 4 2017

únor 2017

Dne .

ŠIMKOVÁ Dana: den vyvěšení:  24. 2. 2017, den náhradního doručení: 24. 2. 2017