V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

březen 2012

Dne .

  • KOUDELKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 13. 3. 2012, den náhradního doručení: 4. 3. 2012
  • CHLUP Vladimír: den vyvěšení: 14. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
  • OUŘEDNÍČEK Martin: den vyvěšení: 14. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
  • HELEBRANTOVÁ Petra: den vyvěšení: 15. 3. 2012, den náhradního doručení: 5. 3. 2012
  • FRÝDLOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 27. 3. 2012, den náhradního doručení: 17. 3. 2012
  • TÖLG Daniel: den vyvěšení: 29. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012
  • HRÁCH Jan: den vyvěšení: 30. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012
  • ŽELEZNÁ Eva: den vyvěšení: 30. 3. 2012, den náhradního doručení: 22. 3. 2012