V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

únor 2017

Dne .

ŠIMKOVÁ Dana: den vyvěšení:  24. 2. 2017, den náhradního doručení: 24. 2. 2017

listopad 2016

Dne .

NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení:  23. 11. 2016, den náhradního doručení: 22. 11. 2016

DITTEROVÁ Kateřina: den vyvěšení:  21. 11. 2016, den náhradního doručení: 15. 11. 2016

RAŠKOVÁ Markéta: den vyvěšení:  16. 11. 2016, den náhradního doručení: 11. 11. 2016

REICHELTOVÁ Adéla: den vyvěšení:  11. 11. 2016, den náhradního doručení: 9. 11. 2016

SKALICKÁ Kateřina: den vyvěšení:  10. 11. 2016, den náhradního doručení: 7. 11. 2016

DIVIÁKOVÁ Jana: den vyvěšení:  9. 11. 2016, den náhradního doručení: 7. 11. 2016

KORNFELD Jakub: den vyvěšení:  9. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

DUDA Štěpán: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 3. 11. 2016

ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

STANĚK Petr: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

BRABENCOVÁ Karolína: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

VAVROUŠEK Miroslav: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

PAVLÍKOVÁ Michaela: den vyvěšení:  8. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

ŠTEFÁNKOVÁ Julie: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

ŠAFRÁNEK Jan: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

ČEHÁKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

TREUTNEROVÁ Lenka: den vyvěšení:  7. 11. 2016, den náhradního doručení: 4. 11. 2016

říjen 2016

Dne .

HOLÁ Martinal: den vyvěšení:  31. 10. 2016, den náhradního doručení: 14. 11. 2016

PETROVÁ Barbora: den vyvěšení: 25. 10. 2016, den náhradního doručení:  8. 11. 2016

ZEMANOVÁ Jitka: den vyvěšení: 25. 10. 2016, den náhradního doručení:  8. 11. 2016

KOUSAL Daniel: den vyvěšení:  20. 10. 2016, den náhradního doručení: 3. 11. 2016

srpen 2016

Dne .

NOVOTNÁ Kateřina: den vyvěšení:  17. 8. 2016, den náhradního doručení: 17. 9. 2016

březen 2016

Dne .

KOTKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  23. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

NOVÁKOVÁ Petra: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 17. 4. 2016

PROŠKOVÁ Kateřina: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

SEDLÁČKOVÁ Lýdie: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

KŘÍŽOVÁ Veronika: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

JANOŠOVÁ Soňa Hedvika: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

KAMIŠ Daniel: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

SIDEY Tetyana: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

KOPŘIVOVÁ Jitka: den vyvěšení:  22. 3. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016

listopad 2015

Dne .

LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

KULÍK Ondřej: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

RUMLEROVÁ Eliška: den vyvěšení:  20. 11. 2015, den náhradního doručení: 12. 11. 2015

ŠILHARTOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

VYHLÍDKOVÁ Eva: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

KOSTETSKIY Andrey: den vyvěšení:  9. 11. 2015, den náhradního doručení: 11. 11. 2015

SYROVÁTKA David: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

BABORÁKOVÁ Ilona: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

CHOC Jan: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

KARČOVÁ Hana: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

BROŽKOVÁ Nikol: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

TYLŠOVÁ Martina: den vyvěšení:  18. 11. 2015, den náhradního doručení: 9. 11. 2015

ŠRAILOVÁ Dana: den vyvěšení:  4. 11. 2015, den náhradního doručení: 25. 10. 2015