Když je vody moc, když je vody málo...

Zaslané práce si můžete prohlédnout zde.

Oceněné práce a fotografie z předávání cen naleznete v galerii na Facebooku.

K nejžhavějším tématům dneška zcela jistě patří změny klimatu. Přirozeným klimatickým změnám se uměl člověk od pradávna více či méně přizpůsobit, ale pokud k těmto změnám přispívá on sám svojí nezodpovědností a chamtivostí, vše je úplně jinak.

S většími, či menšími obavami pozorujeme náhlé a nepředvídatelné výkyvy počasí, trpíme rychlým střídáním vysokých a nízkých teplot, jsme svědky různých přírodních katastrof po celém světě. Riziko přívalových dešťů, následných povodní a naopak dlouhodobého sucha a nekontrolovatelných lesních požárů je stále vyšší a vyšší. Mění se zemský povrch i svět v podzemí. V důsledku tání ledovců se obnažují trvale zmrzlé půdy, stoupají hladiny moří a oceánů… Řeky si nekontrolovatelně hledají nová řečiště… Množství vody v řekách, přehradách, jezerech a rybnících včetně podzemní vody ubývá. V krajině stále častěji vídáme vyschlé říčky a potůčky, do kterých se už asi voda nikdy nevrátí. Ohrožují nás eroze a sesuvy půdy, neúroda. Lidí se stěhují ze záplavových oblastí, mizí živočišné i rostlinné druhy.

Země je naše planeta, naše budoucnost a potřebuje pomoc. Inspirujme se znalostmi našich předků, kteří se chovali k přírodě mnohem ohleduplněji než my dnes, jejich úctou ke krajině, ve které žili.

Rozhlédněte se kolem sebe a vytvořte co nejzajímavější a nejoriginálnější mapu, která by co nejpřesněji vystihovala téma naší soutěže:

Porovnejte staré mapy se současnými…

Zaznamenejte změny v krajině v místě svého bydliště, ale i ve vzdálených lokalitách, kam např. jezdíte na prázdniny...

Popřemýšlejte, jak tyto změny ovlivňují naše životy…

Inspirujte se podzemím, zemským povrchem i volným prostorem.

Využijte svých znalostí z geografie, kartografie, klimatologie, kultury, vědy, techniky…

a nastudujte nové.

Zkombinujte zdánlivě nekombinovatelné. V rámci své práce zkuste navrhnout nějaké zajímavé řešení jak pomoci svému okolí, jak pomoci naší planetě.

Pravidla soutěže

Výtvarná soutěž je určena jednotlivcům a 2 až 3členným týmům žáků základních, středních a vysokých škol v kategoriích:

  1. kategorie: základní školy a víceletá gymnázia
  2. kategorie: střední a vysoké školy

Úkolem soutěžících je vytvořit netradiční výtvarné dílo – mapu, ve formátu A3 až A1 tak, aby vystihovalo co nejlépe téma soutěže. Své dílo můžete realizovat jakýmkoli výtvarným či grafickým způsobem, včetně počítačového zpracování. (Poznámka: Prostorové práce nebudou do soutěže přijímány. Pokud se rozhodnete pracovat technikou koláže, pracujte s výškou max. do 2 cm).

Na zadní stranu práce umístěte její název, jméno autora či jména všech členů týmu, věk, kategorii a ná­zev školy.

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhne dne 12. listopadu 2019 v 10.00 hod. v prostorách TUL v Liberci. Pro autory vítěz­ných prací jsou připraveny zajímavé věcné ceny. (Poznámka: Vítězné práce a zdařilé práce dalších účastníků soutěže budou vystaveny v prostorách TUL).

Práce přihlášené do soutěže se nevracejí, pouze na vyžádání. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním své práce či její reprodukce na webových stránkách organizátora soutěže a v jeho propagačních materiálech.

Práce odešlete nebo osobně předejte na níže uvedené adrese nejpozději do 25. 10. 2019.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Heslo: Výtvarná soutěž GIS DAY 2019

Kontakty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 482 429 861
Zuzana Šiftová: tel. 485 226 309

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní organizátoři

logo fp        hzs 01lk 01Liberec logo zakladni varianta RGB  gfxs 01

Spolupracující organizace a mediální partneři

logo SOS   gisportalESRI Arcdata   gymnazium jeronymova